• Bez kategorii

    Cudzoziemcy z Krainy Bliźniego

    W punkcie 97 – encykliki: „Fratelli Tutti” znajduje się bardzo mocne zdanie Ojca Świętego Franciszka: „Istnieją peryferie znajdujące się blisko nas, w centrum miasta, lub we własnej rodzinie”. Czy to nie sprzeczne ze znaczeniem słowa: PERYFERIE? I kto zazwyczaj mieszka na peryferiach miast? Kogo nie dostrzegam – mimo, że jest tak „niby”: OBOK, BLISKO, w centrum dużego osiedla, a nawet!!! w mej własnej rodzinie???? Papież Franciszek tłumaczy, że w miłości jest aspekt otwartości – nie tylko geograficznej, lecz takiej, która dotyka sedna ludzkiej egzystencji. I jeśli ktoś na „peryferiach”…ale TYCH BLISKO NAS cierpi: opuszczony, zlekceważony (przeze mnie i przez społeczeństwo) to jest jak: – „egzystencjalny cudzoziemiec”; – „jak cudzoziemiec we…