• Bez kategorii

    Pandemia nie-dotyku

    * Fotka z Ojcem Świętym – oczywiście sprzed pandemii….Dotyk… …..Głód Dotyku… Sadzawka Betesda – Jerozolima. Czasy Chrystusa. Na swoich noszach leży sparaliżowany człowiek. Paraliż to jeden problem. Okazało się, że znacznie większy był taki, że ten człowiek od 38 lat nie zaznał DOTYKU. Dostawał jednie kuksańce i poczucie bycia zdeptanym – przez tych, którzy „po trupach” biegli do sadzawki. Spragniony drugiego człowieka. Mówi do Jezusa: „Panie nie mam człowieka…” XXI wiek. Czasy Koronawirusa. Szpital – X i szpital – Z. Dzieci na oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych – izolowane, pozbawione DOTYKU i czułości rodziców. Nie oceniam nikogo! Modlę się za te dzieci! Myślę o nich! Na jak długo starczy kadr i…