• Bez kategorii

    100 rocznica razy dwa i Orwell

    18.05.2020 – przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły. Jakże jest nam łatwo klaskać komuś – i za jego życia i po jego śmierci! O ileż trudniej jest wgłębić się, np. w papieskie nauczanie w encyklikach! Otóż 1.01.1991 (w 100 rocznicę wydania encykliki Leona XIII „Rerum Novarum”) ukazała się społeczna encyklika Jana Pawła II „Centesimus Annus”. Nawiązuję ona do encykliki sprzed 100 lat, która stała się fundamentem katolickiej nauki społecznej. Wymowa obu encyklik nie jest tak słodka, jak słodkie są np. wadowickie kremówki! *** 28.08.1963 – Martin Luther King wołał: „I have a dream”. Jego snem było, by synowie byłych właścicieli i synowie byłych niewolników usiedli kiedyś – przy stole braterstwa.…